skip to main content
Język:

Wyszukiwanie w Primo jest bardzo proste.


Wystarczy wpisać jedno lub więcej wyszukiwanych słów i kliknąć przycisk Szukaj. Dopóki nie użyjemy operatorów logicznych OR lub NOT pomiędzy słowami i frazami szukamy wszystkich słów, niezależnie od tego czy słowa te występują/nie występują obok siebie.


Aby szukać całej frazy, należy zastosować cudzysłów np.: „chromatografia gazowa”.


Jeżeli fraza nie zostanie wpisana w cudzysłów, Primo wyszuka pozycje zawierające pojedyncze słowa z frazy, niezależnie od tego czy słowa te sąsiadują ze sobą w podanej kolejności.


Możemy szukać egzemplarzy zawierających co najmniej jedno ze słów lub fraz wpisanych w oknie wyszukiwania. Aby tego dokonać, należy wpisać OR pomiędzy słowami i frazami.
"chromatografia gazowa" OR "chromatografia cieczowa"


Możemy wykluczyć egzemplarze zawierające określone słowa lub frazy. Aby tego dokonać, należy użyć NOT i wpisać słowo lub frazę, którą chcemy wykluczyć.
„sensory chemiczne” NOT „czujniki optyczne”


Jeżeli wpiszemy słowa i frazy bez użycia OR lub NOT, Primo założy że szukamy wszystkich wymienionych słów i fraz.


Możemy używać znaków maskujących, aby wyszukać różne warianty słów:


? — znak zapytania zastępuje pojedynczy znak w wyszukiwaniu np.: wpisanie Ka?per spowoduje wyszukanie Kacper, Kasper itp.


* — gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków w wyszukiwaniu np.: wpisanie ekonom* spowoduje wyszukanie rekordów zawierających początkowy ciąg znaków, takich jak ekonomia, ekonomiczny, ekonomiczne itp.


Więcej opcji wyszukiwania znajdziesz w zakładce "Pomoc".

Przeszukiwanie zdalnych baz, proszę czekać

  • Wyszukiwanie
  • wscope:(48TUW_ibuk),scope:(48TUW_SYM01),scope:(48TUW_FOT01),scope:(48TUW_dlibra),scope:(48TUW_WTU01),scope:(48TUW_WTU03),scope:(48TUW_ejournals),scope:(bw_pdf),scope:(48TUW_nasbi),primo_central_multiple_fe
  • Pokaż mi co masz do tej pory